مژده خبر- مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: طی ۱۱ماهه ی اخیر سال جاری ،۳۶نفر درآب های استان کرمانشاه غرق شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه،دکتر خانی با اشاره به اینکه متاسفانه ۳۶ نفر در یازده ماهه سال جاری غرق شده اند گفت: از ۳۶ نفری که غرق شده اند ، ۱۹ نفر در رودخانه ،پنج نفر در دریاچه مصنوعی و سد، هشت نفر در دریاچه طبیعی، یک نفر استخر، یک نفر در کانال، یک نفر در حوضچه های آبی و یک نفر در سایر مکان ها غرق شده اند.لازم به ذکر است در مدت مشابه سال قبل نیز ۲۴ نفر(یک زن و ۲۳ مرد) در آبهای استان غرق شده اند.

  • منبع خبر : مژده خبر