مژده خبر- حسن روحانی تاکنون چند بار مدعی شده که دولت او نگذاشته قحطی ایجاد شود. گویا روحانی از بلایی که بر سر سفره‌های مردم آورد خبرندارد.

 

به گزارش مژده خبربر اساس گزارش مرکز آمار در ۸ سال دولت روحانی، قیمت مواد غذایی به طور متوسط ۵٫۵ برابر شده است.

به عبارت دیگر سیاست‌های دولت روحانی در این ۸ سال تورم ۴۵۱ درصدی را بر مواد غذایی و متعاقبا سفره مردم تحمیل کرده است.

طبق این آمار در ۸ سال دولت روحانی، قیمت خوراکی‌ها به طور متوسط ۴۴۵ درصد، نان و غلات ۳۵۶درصد، گوشت قرمز ۴۵۸درصد، گوشت مرغ ۴۳۹درصد، ماهی ۵۸۵درصد، لبنیات و تخم‌مرغ ۴۸۸درصد، روغن‌ها ۴۱۱درصد، میوه و خشکبار ۴۲۶درصد، سبزیجات ۶۰۰درصد، قندوشکر ۴۷۴درصد و آشامیدنی‌ها ۵۹۴درصد افزایش یافته است.

در این ۸ سال همچنین پوشاک و کفش ۴۳۴درصد و قیمت خودرو به طور متوسط ۵۰۳درصد بیشتر شده است.

این آمار رسمی به خوبی گویای غارت جیب مردم در دولت حسن روحانی است.

 

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر