مژده خبر-عملیات بازی دراز یک عملیات مشترک بین ارتش و سپاه بود که توسط لشگر ۸۱ زرهی کرمانشاه، سپاه پاسداران و نیروهای مردمی انجام گرفت.

 عملیات بازی دراز کمر ارتش بعثی را شکست و راهبرد دشمن را برای رسیدن به عمق مورد چالش جدی قرار داد.

در عملیات بازی دراز بخش عظیمی از دولشگر دشمن منهدم شد. حفظ این ارتفاعات برای دشمن بسیار اهمیت داشت و علاوه بر لشگری که در بازی دراز مستقر بود یک لشگر دیگر را نیز که ۶ماه برای تصرف جزیره مجنون در جنوب آموزش دیده بود وارد کارزار کرد و خودم صدام ملعون نیز مستقیما در آن حضور داشت.

رزمندگان سپاه اسلام با تاثیرپذیری از فرهنگ عاشورایی امام حسین ع دربرابر دشمن ایستادگی کرده و این ارتفاعات استراتژیک را از دشمن پس گرفتند.

در عملیات بازی دراز شهدای بسیاری از ارتش و سپاه و بسیج تقدیم شد شهدایی همچون شهید ادیبان، شهید پیچک و شهید شاخص هوانیروز شهید شیرودی.

  • منبع خبر : مژده خبر