مژده خبر- رئیس هیأت بسکتبال استان کرمانشاه عدم حضور تیم این استان در سوپرلیگ بسکتبال را به دلیل نبود حمایت مالی عنوان کرد.

عدم حضور کرمانشاه در سوپرلیگ بسکتبال به دلیل نبود حمایت مالی است

کرم احمدیان امروز در گفتگو بامژده خبربا اشاره به شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا تمرینات بسکتبال به صورت محدود در حال انجام است.

وی با اشاره به وجود بسکتبالیست‌های حرفه‌ای در استان کرمانشاه افزود: بسکتبال تنها رشته‌ای در این استان است که ۲ تیم آقایان و یک تیم بانوان در لیگ دسته یک و یک تیم بانوان شهرستان سنقر و کلیایی در لیگ دسته ۲ دارد.

رئیس هیأت بسکتبال استان کرمانشاه با بیان اینکه این استان از لحاظ نیروی انسانی در جایگاه مناسبی قرار دارد، گفت: استان کرمانشاه به دلیل نبودن بودجه مجبور به شرکت در لیگ دسته‌های یک و ۲ است، این در حالی است که پتانسیل برای حضور در سوپرلیگ بسکتبال وجود دارد.

احمدیان تصریح کرد: ۱۰ بازیکن کرمانشاهی در تیم‌های خارج از این استان در سوپرلیگ و دسته یک فعال هستند که به درخواست تیم‌های دیگر در آن‌جا حضور داشته و دستمزد دریافت می‌کنند.

وی افزود: شهرداری‌های گرگان، ارومیه و تبریز چندین میلیارد تومان برای بسکتبال هزینه کرده که این اتفاق برای استان کرمانشاه نیفتاده است.

رئیس هیأت بسکتبال استان کرمانشاه تصریح کرد: برای بسکتبال و بیشتر رشته‌های ورزشی در این استان حامی مالی وجود نداشته که لزوم فرهنگ‌سازی در این زمینه احساس می‌شود.

یاوری بیان کرد: در صورت نهادینه شدن فرهنگ حمایت از ورزش به جای تبلیغ در تلویزیون و هزینه‌های بسیار زیاد برای آن می‌توان حامی مالی رشته‌های ورزشی شد تا از طریق آن، حامی مالی در مسابقات به صورت سراسری در کل کشور مطرح و سبب تشویق و انگیزه جوانان کرمانشاهی شود.

  • نویسنده : عمار
  • منبع خبر : مژده خبر