مژده خبر- این یادداشت به نقد تصاویری است که ابطحی اصلاح طلب در مورد ملاقات با شیخ فتنه کروبی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده‌است و...

محمدعلی ابطحی در صفحه اینستاگرام خود ضمن انتشار تصاویری، نوشت: «بعد از یازده سال، آقای کروبی را دیدم.
هفتهٔ پیش برادران بالا زنگ زدند که دوسه بار است آقای کروبی اسم شما را داده‌اند برای ملاقات، اگر خودتان موافقید قرار بگذاریم. خیلی ذوق کردم.
می‌گفت از شرایط فعلی بگو. آینده را چه می‌بینی. من با خوشبینی ذاتی‌ام کمی تحلیل کردم.
صحبت به اتفاقات انتخابات ۸۴ کشید که من هم با آقای کروبی هم نظر بودم، استراتژیک‌ترین اشتباه اصلاح‌طلبان در آن تاریخ بود.
از دوران آقای روحانی هم صحبت به میان آمد. از آسیبی که دولت او به همه ماها زد حرف زدیم و از یأسی که به وجود آمد افسوس خوردیم.

ابطحی جوری از آسیب روحانی به جریان اصلاحات سخن به میان می‌آورد که گویا یک عده بیگانه از خارج از کشور آمدند و او را بر سر کار آوردند.

جناب ابطحی!
اگر حسن روحانی در دوران ریاستش بر خلاف سیاست‌های اصلاح طلبان عمل کرد، چرا دور دوم از وی حمایت کردید؟!

فرض بفرمایید ۴ سال اول هم طبق نظر شما عمل کرد، چرا بعد از آن‌وقتی متوجه اشتباهات او شدید، از او برائت نجستید؟ چرا تا یکی دو ماه قبل از انتخابات صدایی از کسی درنمی‌آمد؟

عده‌ای سعی دارند به‌مرور زمان خیانت‌های جریان اصلاحات به این ملت را به دست فراموشی بسپارند. اما جریان انقلاب این بار نخواهد گذاشت جریان تحریف، واقعیات را به‌گونه‌ای دیگر برای مردم بازگو کند.

بی‌شک امثال ابطحی در فساد و بی‌تدبیری دولت روحانی شریک هستند!

  • نویسنده : علی ابراهیمی
  • منبع خبر : مژده خبر