مژده خبر_ در نخستین آدینه ی پاییز دلگیر۱۴۰۰خورشیدی، باشعری دیگر در مسیر انتظار باعنوان «سیمای محجوب» از جمال حسین پور سمنگانی»همراه می شویم.

صدایت می کنم یارا،دلابنگر دل ما را
مرا باشی تو دلدارا، بیا جانا،بیا جانا
براهت چشم می دوزم، نشانت را همی پرسم
از این هجران می سوزم، بیا جانا، بیا جانا
دلم با توست یار من، شکوفا شو بهار من
بیا ای غمگسار من، بیا جانا، بیاجانا
الا ای نور چشمانم، الا ای خورشید پنهانم
الا ای بهتر از جانم، بیا جانا، بیا جانا
مریضان راشفاهی تو،مخالف باجفایی تو
ز مهر خود نگاهی تو،بیا جانا، بیا جانا
الا مهدی موعودم، من از یادتو خشنودم
تویی مهدی، تومحمودم،بیا جانا،بیا جانا
جمالم من غلام تو، من عاشق بهر نام تو
نه نامت راتمام تو، بیا جانا،بیا جانا

  • نویسنده : جمال حسین پور سمنگانی
  • منبع خبر : مژده خبر