اصل محدودیت: امام رضا علیه السلام زمانی که مردم به کارهای ممنوع دست زدند و هر کس هرچه دلش خواست کرد بدون اینکه کسی نظارت کند در این صورت مردم همگی به فساد و تباهی دچار می شوند. در مالکیت دو نظریه است: ۱) آزادی در مالکیت (لیبرالیسم اقتصادی) در پناه این نظریه، هر انسانی […]

اصل محدودیت:

امام رضا علیه السلام زمانی که مردم به کارهای ممنوع دست زدند و هر کس هرچه دلش خواست کرد بدون اینکه کسی نظارت کند در این صورت مردم همگی به فساد و تباهی دچار می شوند.

در مالکیت دو نظریه است:

۱) آزادی در مالکیت (لیبرالیسم اقتصادی)

در پناه این نظریه، هر انسانی در شیوه های دستیابی به مال و گردش ثروت، تولید، نرخ گذاری توزیع و مصرف، آزاد است.

۲) محدودیت در مالکیت

در پرتو این نظریه، انسان در کارهای اقتصادی شیوه های تولید و توزیع و مصرف، محدود است و باید در چارچوب های مشخص و معینی که قانون و شرع آنها را تعیین می کند، و به صلاح حال افراد و جامعه است، گام بردارد.

  • منبع خبر : مژده خبر