مژده خبر- گزارش میدانی یک روزنامه نگار پیشکسوت از یک روستای محروم شهرستان کرمانشاه در بخش فیروزآباد که فاقد امکانات اولیه از جمله برق و راه ارتباطی مناسب و....است را باهم ببینیم!

 

روستای سرچم ازتوابع بخش سرفیروزآباد ازتمام امکانات اولیه؟محرومند با ۱۱خانوارنه جاده دارنه برق؟نه گاز نه اب اشامیدنی ونه سایراامکانات اولیه جداجای تاسف است برای مسولین بعداز۴۴سال انقلاب دولتی که ادعاداردبرای یک سیاه چادرعشایردربالای کوه جاده واب اشامیدنی وبرق تامین میکندالبته استانهاییکه سابق یکی ازشهرستان های استان کرمانشاه بودندهمانندایلام ولرستان برای عشایرسیاه چادر هم برق رسانی داشته اند ولی مسئولین استان ما ازاین خدمات رسانی عاجزند
نویسنده: مهدی زارعی چمه روزنامه نگار و مدیرمسئول روزنامه «امیدباختر» و« پویان غرب».

جهت مشاهده گزارش ویدئویی به لینک زیر مراجعه کنید:

https://aparat.com/v/dBJ9Q 

گزارش تصویری ۲ را در لینک زیر مشاهده کنید:

https://aparat.com/v/zLQ9x

  • منبع خبر : مژده خبر