مژده خبر-به مناسبت روز میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام وروزپدراین دل برگ ازخاطره تقدیم مخاطبان و همراهان همیشگی مژده خبر می کنیم.

دیوارکعبه،آغوش گشاده مثل پیک گشوده آسمان, درانتظار طلوع کهکشانی از خوبی ،منظومه ای از پاکی و مجموعه ای از روشنایی و زیبایی است.
دیوار کعبه لبخند می زند و به شوق نخستین تبسمی که درخلوت خود از رخسار کودک تراوش می کند،می خندد،عشق می ورزد ودامنی بهاری در کعبه شکوفا می شود. فرشتگان احرام می پوشند و به طواف درمی آیند؛ امروز کعبه به یمن میلاد اوهمه ی سیاره ها و کهکشان ها را به طواف خود در می آورد.
آری کعبه مادر می شود ودردامان پرزمهر خود، کودکی رابه جهان هستی هدیه می کند. کودکی که فردابرشانه های خورشیدتابان رسالت پای خواهد نهاد تانشانه های تاریکی و ظلمت را از کعبه محو کندوتندیس های ساکت سنگی راباتبرابراهیمی بشکند وبرویرانه های جاهلیت بنای استوار و رفیع دانایی و آزادی برپاکند. ای مولود کعبه! میلادت خجسته و گرامی باد!
به امید روزی که فرزندت مهدی موعود (عج)باتبرابراهیمی،رسالتی نبوی،مهرعلوی جهان هستی راازجاهلیت های کنونی وبعدی ؤرنج های حاصل از ظلم ظالمان محوکرده روشنایی و عدالت برقرار گردد.
اللهم اصلح کل فاسدمن امور المسلمین!

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر