مژده خبر- مدیر امور بین الملل  دانشگاه گفت :دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  در لیست دانشگاههای  مورد تایید وزارت علوم عراق قرار گرفت.

دکتر یحیی پاسدار مدیر امور بین الملل  دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار کرد: در پی دعوت  اخیر مدیریت امور بین الملل  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، از جعفر ستار الخزاعلی سرکنسول عراق ونماینده وزارت  امور خارجه در کرمانشاه ،  جهت بازدید از امکانات آموزشی  ، پژوهشی ودرمانی دانشگاه و نشست مشترک وی  با رئیس دانشگاه ، معاونین ، مدیر اموربین الملل  وسایر مدیران ستادی  و در راستای مذاکرات رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه این مذاکرات به ثمر نشست  و نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  در سال تحصیلی آینده در لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم عالی عراق  قرار گرفت و از سال تحصیلی جدید علاوه بر اقلیم کردستان از بغداد نیز امکان پذیرش دانشجو را خواهیم داشت .

با  توجه به مرز مشترک واشتراکات دینی و فرهنگی  دو کشور این اقدام گام مهمی  در راستای  افزایش تعاملات علمی ، پژوهشی وفرهنگی خواهد بود و فرصت مناسبی را درجهت عقد تفاهم نامه های  بین المللی در حوزه های علمی و پژوهشی و فناوری  بین دانشگاههای دو کشور ایجاد می نماید.

  • منبع خبر : مژده خبر