مژده خبر-درراستای اجرای طرح پایش وغربالگری پرونده‌های قضایی زندانیان،دادگستری کرمانشاه مقام دوم کشوری را کسب کرد.

به گزارش مژده خبر، پیرو دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص اجرای طرح پایش و غربالگری پرونده‌های قضایی زندانیان و همچنین تأکید رئیس سازمان زندان‌های کشور در این خصوص، طی یک سال اخیر با وجود شرایط کرونایی بیشترین آزادی زندانیان در اجرای طرح مذکور به زندان‌های استان کرمانشاه تعلق گرفته است.

محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور طی نامه‌ای مکتوب اعلام کرده است، در خصوص اجرای طرح پایش و نتایج آن به صورت نسبی و تقریبی استان‌های اردبیل، کرمانشاه، کردستان، ایلام و هرمزگان بهترین عملکرد و نتایج را داشته‌اند.

  • منبع خبر : مژده خبر