مژده خبر- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دالاهو سطح باغات میوه این شهرستان را ۴ هزارو ۲۵۰ هکتار عنوان کرد و گفت: خشکسالی موجب افت ۲۰ درصدی عملکرد باغات شد.

اکبر میرزایی‌کلهر درگفت وگو با خبرنگار مژده خبر با اشاره به اینکه در شهرستان دالاهو ۴ هزارو ۲۵۰ هکتار باغ میوه وجود دارد، اظهار داشت: از این میزان ۸۵۰ هکتار به کشت‌ سیب اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه از سطح زیر کشت سیب ۵۰۰ هکتار به نوع لبنان اختصاص دارد، افزود: برداشت این رقم از دهم شهریور آغاز و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی دالاهو افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال از اراضی باغی شهرستان ۸ هزارو ۵۰۰ تن سیب لبنان برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی موجب افت ۲۰ درصدی عملکرد باغات شد، خاطرنشان کرد: با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت تلاش شد تا حدودی خسارت ناشی از خشکسالی جبران شود.

  • منبع خبر : مژده خبر