مژده خبر- جانشین سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه گفت:ازدیروز همزمان باعیدسعید قربان گروه جهادی پزشکی یاس فاطمی از تهران باحضور در زندان مرکزی کرمانشاه به زندانیان خدمات پزشکی ارائه نمودند.


به گزارش مژده خبر،سرهنگ علی شکردست جانشین سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه درگفت وگو با خبرنگار مااظهار کرد: همزمان باعید سعید قربان گروه جهادی پزشکی یاس فاطمی باحضور۲۳نفرپزشک ،پیراپزشک،دندان پزشک،مشاوروروان شناس،ماماو…. در کرمانشاه و زندان مرکزی،کانون اصلاح و تربیت نوجوانان ارائه خدمت دادند.

شکردست افزود:خدمات پزشکی ارائه شده مورد استقبال زندانیان واقع شد واین خدمات فردا در شهرستان صحنه برای مددجویان کمیته امداد امام (ره) ارائه خواهدشد.

وی همچنین درپایان بیان کرد:دیروزهمزمان باعید سعید قربان ۲۰۰بسته یک کیلو بی گوشت گرم گوسفندی،۱۰۰دست کله پاچه،۱۱دست دل و جگر با همکاری آستان قدس رضوی کرمانشاه بین خانواده های زندانیان توزیع شد.

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر