مژده خبر- نشان ملی استاندارد مندرج برروی برچسب فراورده سرکه تقطیری با نام های تجاری بهارتاک(بهارتک)، رهام و فراورده عصاره زعفران با نام های تجاری آرسام و گل افشان ارغوان جعلی است.

به گزارش خبرنگار مژده خبر به نقل از دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، پس از انجام بازرسی از سطح مراکز تمرکز، توزیع، عرضه و فروش استان تهران و استعلام به عمل آمده از سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷، جعلی بودن نشان ملی استاندارد ایران برروی محصولات مذکور محرز شد.
گفتنی است، به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه از سازمان ممنوع است.

  • منبع خبر : مژده خبر