عضو کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری جزئیات ساخت و ساز در منطقه گردشگری آشوراده را توضیح داد.

به گزارش مژده خبر به نقل از راه اترک، دکتر رضا آریانپور، عضو کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت ساخت و ساز در منطقه گردشگری آشوراده گفت: آشوراده : در بحث آشوراده قطعا اقداماتی انجام می شود ولی (این اقدامات) در خود جزیره نیست.

آریانپور ادامه داد: این ساخت و سازها در قسمتهای ساحلی بندر ترکمن قرار است.

وی اضافه کرد: قرار است یک سری اقداماتی انجام شود ولی این تاسیسات در جزیره نخواهد بود و در قسمتهای ساحلی(بندر ترکمن) خواهد بود.

منطقه گردشگری آشوراده از مصوبات دولت در چندین سال قبل بوده که هنوز کاری برای آن انجام نشده است.

انتهای پیام/