مژده خبر- مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمانشاه گفت: ۱۱ هزار بسته معیشتی بین خانوارهای نیازمند در این استان توزیع شد.

مژده خبر- مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمانشاه گفت: یازده هزار بسته ارزاق میان خانوارهای کم برخوردار در این استان توزیع شد.

به گزارش مژده خبر، میثم کلهری صبح امروز در گفتگو با خبرنگارمژده خبر، با اشاره به اجرای مرحله پنجم رزمایش همدلی و احسان در استان کرمانشاه اظهار کرد: امروز ۱۱ هزار بسته معیشتی دربین خانوارهای نیازمند این استان توزیع شد.

وی با بیان اینکه یک میلیون بسته معیشتی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به خانوارهای کم برخوردار سراسر کشور اختصاص پیدا کرده است، افزود: سهم استان کرمانشاه ۲۲ هزار بسته ارزاق بوده که یازده هزار بسته پیش از ماه رمضان میان خانوارهای نیازمند توزیع خواهد شد.

مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمانشاه تصریح کرد: ارزش هر بسته از ارزاق توزیع شده امروز ۳۵۰ هزار تومان است.

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر