مژده خبر- یادداشت ویژه امروز در مورد تعلل انتخاب استاندار کرمانشاه و...تداوم مدیریت مدیران ناکارآمد دولت بی تدبیر سابق در کرمانشاه است.

امیدها به روی کار آمدن دولتی انقلابی و جهادی باعث ایجاد توقعات دوچندان در بین مردم شده و از طرفی عوامل و دلبستگان دولت های ناکارآمد قبلی تمام تلاش خود را از هم اکنون بکار بسته اند تا بار ناکامی های دولتمردان قبلی را از دوش آنها در اذهان عمومی کاهش داده و کمرنگ کنند و و از سویی آن را به نحوی بر دوش دولت مستقر نشده سیزدهم بیاندازند.
حامیان اصلاح طلب و اعتدالی دولت یازدهم و دوازدهم از فضای به وجود آمده ای که ناشی از انتقال تدریجی قدرت در بدنه اجرایی کشور است در حال بهره بردن هستند و با بکارگیری ظرفیت رسانه و فضای مجازی وابسته به خود و حضور حداکثری شان در حال آماده سازی نارامد نشان دولت جدید و کم تقصیر نشان دادن خود هستند .
در واقع دولت سیزدهم میراث دار دولت هایی است که با ناکارآمدی و ترک فعل های عمدی خود باعث از بین بردن تدریجی امید و شور زندگی در مردم شدند و با اعمال گرانی ها و وخیم کردن حال اقتصاد کشور ایمان و اعتماد ملت را نشانه گرفتند.
اکنون که رئیس جمهور و کابینه مشخص شده این طیف از اصلاحات در پی جریان سازی هستند که طبق پیش بینی ها حداقل سه سال دیگر باید مجال حضور در جامعه را بخود می‌دادند و دوباره ابراز وجود سیاسی میکردند، اما به دلیل کند بودن روند استقرار کامل دولت مجال فعالیت زود هنگام پر رویان نجومی آن هم بصورت کاملا هوشیارانه و حداکثری در حال شک گیری و فعالیت در عرصه رسانه و فضای مجازی است تا با اعمال و تزریق اطلاعات غلط به جامعه ای که هنوز زخم خورده از دولت ناکارآمد روحانی و دوستانش است و تشنه عدالت و خدمات دولت آیت الله رئیسی است ، می‌خواهند بار دیگر ذهن مردم را در دست گرفته و از همین حالا شروع به جریان سازی نمایند.

در این میان باید دولت جدید و همه کسانی که در دولت تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند آگاه بوده و هوشیارانه تر عمل کنند و همگی در استقرار کامل ارکان دولت و بدون فوت وقت اقدام نمایند.

در حال حاضر بجز رئیس دولت و وزرا و تعداد کمی معاونین رئیس جمهور ، هنوز معاونین وزرا ، مدیران وزارتخانه ها ، استانداران و فرمانداران و دهیار آن و … دولت روحانی در بر مسند بوده و ترک فعل ها و نا کا آمدی های اینان در دهن و قضاوت مردم به پای دولت سیزدهم نوشته خواهد شد و البته فعالین سیاسی و رسانه ای اصلاحات از از خلائ در حال تجدید قوای حیات سیاسی خویش هستند.
در استان کرمانشاه هم فعالیت جریان اصلاح طلبان که در دو سال اخیر حتی بصورت آشکار در محافل رسانه ای حاضر نمی‌شدند، الان در فضای مجازی به شکل کاملا منسجم و با اسم و آدرس در حال فعالیت و تطهیر چهره زشت دولت ناکارآمد روحانی و ایجاد شبهه پیرامون خدمات نیامده دولت رئیسی هستند.
اینجا شناخت و درک این موضوع برای دلسوزان و صاحب نظرانی که برای استقرار دولت عدالت و کرامت ایران قوی دغدغه‌ مند هستند ضروری بوده و فوت وقت به اصل اعتماد مردم ضربه ای جبران ناپذیر خواهد زد.

  • نویسنده : مهدی مهارتی فعال رسانه
  • منبع خبر : مژده خبر