مژده خبر- معاون اجتماعی استان ایلام گفت: رابطان اجتماعی نقش تأثیرگذاری بر کاهش آسیب ها درسطح جامعه دارند.

به گزارش مژده خبر، سرهنگ فرزاد یاسمی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در تمام جوامع و در زمان های مختلف وجود داشته و دارد آسیب‌های اجتماعی است که در هر جامعه‌ای (با توجه به شرایط موجود) برای مقابله، کنترل و کاهش آن اقدام شده است.

وی با بیان اینکه رابطان و کارشناسان اجتماعی نقش تأثیرگذار و بسزائی در کاهش آسیب‌ها در سطح جامعه دارند، گفت: یکی از موفقیت‌های نیروی انتظامی، تعامل دوسویه با مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و استفاده از ظرفیتهای آنها برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی بوده است.

یاسمی با اشاره به نقش اداره آموزش همگانی و مشارکت عمومی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: نقش کارشناسان آموزش همگانی توانمند و آشنا به حوزه ماموریتی در ارتقاء آگاه سازی و آشنا کردن افراد جامعه بخصوص قشر آسیب پذیر و مستعد بسیار ارزنده است.

وی تاکید کرد: با گسترش و انتشار ویروس کرونا و لغو کلاس های چهره به چهره، ضرورت دارد در جهت یپیشگیری از آسیب های اجتماعی در جوامع دانش آموزی و دانشجویی کلاس های آموزشی در بسترهای فضای مجازی اجرا شود.

 

  • منبع خبر : مژده خبر