مردم انقلابی و غیور کرمانشاه، همیشه غیرتی و انقلابی بوده اند.

به گزارش مژده خبر، مردم مومن و انقلابی استان کرمانشاه ، اعم از شیعه و اهل سنت ، از انقلاب اسلامی و آرامانهای آن دفاع کرده و مستند این حقیقت، تاریخ ثبت شده در تصاویر و فیلمهای باقی مانده است.

یکی از این مستندات تاریخی، خبر روزنامه اطلاعات مربوط به مهرماه ۱۳۵۷ است که در آن به تظاهرات بیش از ۸ هزار نفر مردم انقلابی کرمانشاه اشاره می کند.
در این تظاهرات، طبق خبر اطلاعات که البته ممکن است کم جلوه داده باشد، بیش از ۸ هزار نفر تظاهرات خود را از جلوی مسجد حضرت آیت الله بروجردی آغاز کرده و به سمت مسجد جامع قصد حرکت دارند که ماموران حکومتی به سمت آنها شلیک کرده و دهها نفر از مردم شهر کرمانشاه را به خاک و خون می کشند.

انتهای پیام/جامی