مژده خبر- مدیر هسته گزینش گفت:بکارگیری مدیران ناشایست، با مبانی فکری نظام اسلامی همخوانی ندارد و موجب استحاله و جایگزین شدن ضد ارزش‌ها به جای ارزش ها،خواهد شد

 

نشست دوم دوره آموزشی آشنایی با قوانین، ضوابط و معیارهای گزینش برای پرسنل استانداری در سالن شهدای دولت و با حضور دکتر جهانبخش زنگنه تبار برگزار شد.
در این ، در ادامه بحث جایگاه گزینش و مقایسه تطبیقی گزینش در ایران و جهان، بخشی از مواد قانونی و آیین نامه اجرایی قانون گزینش و معیارها و ضوابط آن تدریس شد.
زنگنه تبار در کنار مباحث مذکور ارکان گزینش در کشور که شامل رئیس جمهور، هیئت عالی، هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش می‌باشد، را برشمرد و وظایف هر یک را برای کارکنان محترم تشریح کرد.
وی گفت: تمام کسانی که در پیشنهاد دادن کارکنان برای تبدیل وضعیت استخدامی و به خصوص پیشنهاد کارکنان برای سطوح مدیریتی، در چیدمان ساختار مدیریتی وموفقیت مدیران استان، موثرند.
وی گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا که شهرداران ودهیاران را پیشنهاد میدهند، مدیران ارشد شهرداری، استانداری ونیز دستگاه‌های ناظر که پاسخ استعلام‌ها را می‌دهند و مدیرانی که واسطه معرفی گزینه‌های پیشنهادی به هسته گزینش هستند مانند دفتر امور شهری و شوراها، دفترامور روستایی و شوراها و نیز مدیرکل اداری مالی استانداری، در این خصوص مسئولند.
پیشنهاد دهندگان نباید باید افراد دارای مشکلات جدی از جمله کسانی که در سوابق قبلی مرتکب مفاسد اخلاقی و مالی شده‌اند یا معتاد هستند و یا کارایی لازم را ندارند، را برای انتصاب در سطوح مدیریتی، به هسته گزینش معرفی کنند. اگر مدیران و شوراهای معرفی کننده گزینه های پیشنهادی به هسته گزینش استانداری، در این زمینه دقت لازم را به عمل آورند، هم کار هسته‌ گزینش آسان خواهد شد و هم ساختار مدیریتی در استان،ازجمله دهیاری‌ها استانداری‌ها و فرمانداری‌های تابعه و به خصوص در شهرداری‌ها که آسیب جدی‌تری دارند، سالم‌تر و موفق‌تر خواهد بود، و هم خدمت رسانی به مردم در سطح بالاتری انجام خواهد شد، البته این قاعده، برتمام دستگاهها وهسته های گزینش در استان وکشور حاکم است، در غیر این صورت با انتصاب افراد ناشایست وفاقد شرایط لازم، امکان استحاله در ساختار اداری و جایگزین شدن ضد ارزش‌ها به جای ارزش‌ها، ممکن است، و این موضوع، با مبانی فکری نظام اسلامی مغایر، والبته این افراد در این نظام الهی جایگاهی ندارندوحتما هسته گزینش، با تمام توان در مقابل انتصاب اینگونه افراد، خواهد ایستاد.

  • نویسنده : فریبا مرادپناه
  • منبع خبر : مژده خبر