مژده خبر- نشست کمیته بیمه قرارگاه سلامت وجوانی جمعیت دراداره کل بیمه سلامت استان کرمانشاه برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگار مژده خبر، در این نشست ، مدیرکل بیمه سلامت با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، تاکیدات دولت خدمتگذار وقوانین مربوطه درخصوص جوان سازی جمعیت، گفت : تاکنون ۲ نشست استانی دراین خصوص برگزارشده است. وی افزود: درسازمان بیمه سلامت ایران خدمات نازایی ومادران باردار تا پایان شیردهی و فرزندان آنها تا۵سالگی بصورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرارمی گیرند.
دکترقادری تاکیدکرد : دراستان کرمانشاه، بیمه شدگان برای دریافت خدمات نازایی بامراجعه به بیمارستان معتضدی بصورت بیمه ای ومرکزجهاددانشگاهی بصورت پرداخت اسناد خسارت متفرقه رسیدگی ومحاسبه می گردند.
وی بررسی دستورالعملهای مربوطه را در سازمانهای بیمه گر، رفع مشکلات احتمالی وارائه پیشنهادات راخواستارشد .
دراداره کل بیمه سلامت استان کرمانشاه تاکنون ۶۰۹ میلیون تومان بابت ۲۴۳ پرونده خدمات نازایی پرداخت شده است.

  • منبع خبر : مژده خبر