مژده خبر-دومین جلسه کمیته زیر مجموعه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست مصطفی باباملکی ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه دومین جلسه کمیته زیر مجموعه ستاد ساماندهی امور جوانان در روز دوشنبه بیست و هشتم تیر ماه سال ۱۴۰۰ در ساختمان شهید قاسم سلیمانی برگزار شد.

ر این نشست نماینده بانک های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کرمانشاه گزارشی از آمار و ارقام وام های داده شده به زوجین در سالن ۱۳۹۹ را ارائه دادند.

اعضای عضو ستاد ساماندهی در خصوص تعداد ثبت ازدواج و طلاق در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با چهار ماهه مشابه سال ۱۳۹۹ ، ارائه گزارش توسط بهزیستی در خصوص آسیب های اجتماعی و مراجعه به خانه های بی سرپرست بانوان و کودکان در چهار مال اول سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با چهار ماه اول سال ۱۳۹۹ و ارائه گزارش تسهیلات پرداختی ازدواج و اشتغال در طول سال ۱۳۹۹ و چهار ماه اول ۱۴۰۰ بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

 

  • منبع خبر : مژده خبر