مژده خبر- دوره آموزشی آشنایی با اطمینان از اعتبار نتایج آزمون (تضمین کیفیت نتایج آزمون) در اداره کل استاندارد استان کرمانشاه برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگار مژده خبر، این دوره که به مدت دو روز برگزار شد شرکت کنندگان با قابلیت های نرم افزا ر Minitab برای اطمینان از اعتبار نتایج آزمون، محاسبه پارامترهای آماری، بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون و اطمینان از اعتبار نتایج آزمون نحوه انجام تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای Mintab و Excel آشنا شدند.
نکات مهمی که می بایست در زمان کنترل کیفیت داخلی و کنترل کیفیت خارجی نتایج آزمایشگاه در نظر گرفته شود نیز برای شرکت کنندگان در این دوره تشریح شد.

  • نویسنده : میلاد عزیزی مسئول روابط عمومی اداره‌کل استاندارد کرمانشاه
  • منبع خبر : مژده خبر