مژده خبر-در سال ۱۳۹۹ درمجموع ۲۷ استان ایران باروری کمتر از سطح جانشینی را تجربه کردند.

به گزارش مژده خبر براساس اطلاعات سازمان ثبت‌احوال کشور، تعداد کل موالید ثبت‌شده با شیب ملایم تا سال ۱۳۹۷و شیب به نسبت تندتر تا سال ۱۳۹۹مواجه شده به‌گونه‌ای که از سال ۹۵تا ۹۹، معادل ۲۵درصد از تعداد بچه‌های به دنیا‌آمده طی این مدت، یعنی معادل ۳۷۴هزار ولادت، کاهش‌یافته است.

در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۹استان، باروری پایین (کمتر از ۱.۵) و بسیار پایین(کمتر از ۱.۳) را در سال ۱۳۹۹تجربه کرده‌اند و ۵۸درصد معادل ۱۸استان هم باروری کمتر از سطح جانشینی یعنی ۱.۰۹تا ۱.۵فرزند داشته‌اند.

اکثریت قریب‌به‌اتفاق استان‌ها در سال ۱۳۹۹ باروری کمتر از سطح جانشینی را تجربه کردند و فقط استان‌های یزد، خوزستان، خراسان‌جنوبی و سیستان‌و‌بلوچستان باروری بالاتر از سطح جانشینی داشتند.

 

  • منبع خبر : مژده خبر