مژده خبر- اعتقاد اکبر بازبین کاندیدای مردمی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه کرمانشاه این است که: «تعالی یک جامعه به میزان صداقت موجود در بین مردم بستگی دارد»، چرا که نجات در صدق و راستی است.

 

اکبربازبین که جانباز جنگ تحمیلی ۸ ساله است می گوید: صداقت در رفتار و گفتار یکی از مهم‌ترین ارکانی است که ثبات و پیوند بین افراد را در جامعه تحکیم می بخشد.

صداقت نه تنها موجب افزایش اعتماد به نفس از یک سو و برقراری پیوند ها و روابط دوستانه بر مبنای تعاملات فکری و ذهنی بین افراد می شود. این امر از کوچک‌ترین نهاد اجتماعی جامعه یعنی خانواده آغاز می شود. بیشترین تنش و ارتباطات فکری ذهنی و فکری برای هر فرد در محیط خانواده صورت می گیرد. دیالوگ هایی که بین پدر و مادر و والدین و فرزندان انجام می شود، در مجموع بسترهای شیوه رفتار و گفتار را در کودکان شکل می دهد . در این فضا صداقت از مهم‌ترین مصادیق تاثیر گذار بر روابط اجتماعی و استحکام نهاد خانواده و در سطح گسترده آن جامعه است. این امر حتی در دنیای سیاست و در کنش ها و واکنش های بازیگران سیاسی در عرصه سیاست داخلی و خارجی کاملا مشهود است.

صداقت در رفتار دولت ها و نمایندگان مجلس در عرصه سیاست می تواند تاثیرات مثبت و یا منفی عظیمی بر سرنوشت یک کشور و مردمش بگذارد. حال این امر در بستر جامعه نیز به علت تعدد مراودات و ارتباطات به ترویج برای یک فرد از یک الگو به فرهنگ تبدیل شده و به تبع آن موجب می شود تا صادق بودن یا نبودن یک فرد به عنوان آموزه ای بنیادین در تعاملات وی با سایر افراد و یا نهادها و سازمان های مختلف در سطح جامعه موفقیت و یا عدم موفقیت وی را به ارمغان آورد.

اینجانب اکبر بازبین با توجه به اینکه در این برهه حساس پا به عرصه رقابت نابرابرباکاندیداهای متمول! و … دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با نیت خدمت صادقانه نهاده ام در چارچوب قوانین کشور اسلامی و با پیشینه ای به عظمت تاریخی کهن با محوریت پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک که در تعالیم دینی مان مکر مورد تایید وتاکید واقع شده براین عهد پایبند خواهم ماند تا جز صداقت و گفتار نیک با مردم نداشته رفتاری مغایر با آن نداشته باشم.

اگر با مردم رفتاری صادقانه داشته باشیم قطعاً مردم پذیرای خیلی از مشکلات خواهند بود دروغ گفتن با مردم، اعتماد را از جریان حکمرانی خواهد گرفت.

دروغ گفتن عاقبتی شوم و فتنه ها را در پی دارد.دروغ بنیان برافکن است. مردم را باید  محرم خود دانست تا عصاره فضایل در جامعه شکل گیرد.

منفعت طلبی یا خوشنامی؟
نکته اساسی این است که برخی بر این باورند که نداشتن صداقت در خانواده و یا در جامعه می تواند در جهت منافع ما مثمر ثمر باشد؛ به همین دلیل مبنای ارتبط و مراودات و معاملات خود با دیگران را بر پایه ریا و بنا کرده و وجدان و نوع دوستی را نیز به باد فراموشی می سپارند.در صورتی که هیچگاه به این بعد قضیه نمی اندیشیم که آیا این عدم صداقت و پنهان کاری در دراز مدت و از لحاظ برتری شخصیتی و دراز مد ت بین دوستان و آشنایان و سایر افرادی که با آن ها تعامل و رابطه داریم به نفع ما تمام خواهد شد یا موجب شرمندگی و بدنامی ما می شود؟

نقش صداقت در تحکیم بنیان خانواده و جامعه
بازبین ، داشتن صداقت را یکی از اصلی ترین ارکان حفظ زندگی و تعالی افراد یک جامعه می داند که نبود آن منجر به ایجاد بی اعتمادی و سرد شدن روابط می شود.
او معتقد است: مردم و مسئولان که در ظاهر و باطن یک رنگ نباشند، زندگی خوبی نخواهند داشت و این مشکل به کم شدن عاطفه و رفتارهای انسانی ختم می شود. وقتی که فرد و جریان حکمرانی به هم بی اعتماد باشند، زندگی افراد ومسئولان برای آنها خفقان آور می شود.فکر کنید هر روز دعوا و مجادله باشد. مطمئنا افراد به ویژه نسل های آینده در چنین محیطی خوب تربیت نخواهند شد.
به گفته وی در شرایطی که فضای خانه و جامعه متشنج باشد ، مطمئنا فرزندان نیز در چنین محیطی خوب تربیت نخواهد شد و با خشونت بزرگ می شود.
او به خبرنگار ما می گوید: افراد جامعه به واسطه ارتباط نزدیکی که با هم دارند دیر یا زود عدم صداقت انها آشکار می شود پس چه خوب است که مسئولان از روز های اول ورود به حکمرانی این معنی را درک کنند و صداقت وصراحت لهچه ر ا فراموش نکنند.

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من!
کارشناسان رفتارشناسی معتقدند تاثیرات منفی دروغگویی و ریاکاری بیش از همه بر فکر و ذهن فرد تاثیر منفی می گذارد و به تبع آن این پریشان حالی و استرس در مراودات و تعاملات او با دیگر افراد جامعه مشخص و نمایان می شود.
اگر از تاثیرات منفی دروغگویی بر روح و ذهن و سایر تاثیرات مخرب آن در حوزه زندگی شخصی بگذریم، تاثیر صداقت بر شالوده و تار و پود جامعه و فاصله گرفتن مردم از هم نمی توان نادیده انگاشت.صادق نبودن با دیگران و عدم وجود اعتماد بین مردم خواه ناخواه میتواند به عرف و در نهایت فرهنگ غلطی تبدیل شود که دیگر نمی توان غبار آن را از جامعه زدود.
از سوی دیگر پس از لحاظ منطقی هم اگر بیندیشیم صادق نبودن در هرحال روزی گریبان ما را می گیرد و معلوم نیست در آن روز بتوانیم برای اثبات راست گویی خود باز هم دروغ بگوییم؟!

گفتنی ست؛ اکبربازبین کاندیدایی خوشنام و وطن دوست در بین مردمان این دیار مظلوم است و به شدت پایبند به صداقت و مردم دوستی است و نظارت را حلقه ی گمشده مشکلات امروز جامعه ما می داند.

انتشار دهنده: نعمت خیره

  • منبع خبر : مژده خبر