مژده خبر_ مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان و اعضای ستاد امتحانات این اداره از حوزه های امتحانات نهایی پایه دوازدهم بازدید کرد.

به گزارش مژده خبر، مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان و اعضای ستاد امتحانات این اداره از حوزه های امتحانات نهایی پایه دوازدهم بازدید کرد.

◀ نظم و انضباط و آرامش در جلسات آزمون حاکم بود
◀ آزمونها در زمان مقرر و برابر آیین نامه برگزار شدند
◀ نمایندگان شبکه بهداشت در حوزه های برگزاری آزمون حضور داشتند
◀ تمام دستور العمل های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا از جمله فاصله گذاری مناسب، گندزدایی سطوح، نصب دستگاه ضدعفونی کننده دست، صابون مایع، استفاده از ماسک و سایر شرایط رعایت شده بود

🖋روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان هرسین

  • منبع خبر : مژده خبر