مژده خبر- این یادداشت به مناسبت هفته حجاب و عفاف منتشر می‌شود.

 

خداوندخودش فرمود: «از پشت هفت هزار حجاب دارید من را می بینید» اگر عدد را بالاتر ببرد، باز هم حق است.

کل عالم و مقام عصمت عالم اگر به صورت یک شکل و بافت و صورتی دربیاید، قهراً به بافت انسان درمی آید.
همان طور که قوه خیال، حقایق آن سویی را مطابق با مناسباتی که بین شان است، با اشکال این سویی برای انسان پیاده می کند، قوه خیال عالم هم، عصمت نظام عالم را در نشئه طبیعت به صورت انسان شکل می دهد…

وچون “عصمت” بیشتر با اسم شریف «الباطن» سازگار است، لذا به صورت زن شکل می دهد، نه صورت مرد.

چون مرد بیشتر با اسم شریف «الظاهر» و زن بیشتر با اسم شریف «الباطن» در ارتباط است، لذا همان مقام اسم شریف «الباطن» در شریعت، برای زن به صورت حجاب مطرح شده است.

دین اگر به زن می گوید حجاب را نگه دار، این در حقیقت، احترام به زن است.

به او می گوید چون تو مطابق اسم شریف «الباطن» الهی پیاده شده ای، ما نمی خواهیم در معرض دید هر کسی قرار بگیری، لذا محجوب باش!

بگذار اگر دیگران می خواهند تو را ببینند، از پشت حجاب ها ببینند…!
این حجاب برگرفته از حجاب حق است، لذا حجاب دژ زن است، چه این که خداوند هم دژ دارد!

فرمود: هرچه کوشش کنید، نمی توانید حقیقت غیبیه ذات مرا ببینید، آن قدر محجوبم، آن قدر در حجابم که هر چه حجاب ها را خرق کنید، باز هم همچنان باید مرا در پشت حجاب ببینید، هرگز من کشف تام نمی کنم!

حتی در قرآن هم کشف تام ذاتی نکرد، قرآن هم اگر چه خدا را به ما معرفی می کند، اما یا با الفاظ است یا با معانی یا صور که هم الفاظ حجابند، هم معانی و هم صور.

خدا از پشت حجاب ها خود را معرفی کرد واِلاّ حق آن طوری که حق است، برای خلق جلوه نمی کند، که لازمه جلوه گری حق برای خلق، بساط خلق را جمع کردن است.

💫زن تا زمانی که در حجاب است، حق است، اما زمانی که از حجاب درآمد، وجهه خُلقی پیدا می کند و توانایی اش شکسته می شود! پس حجاب برای زن یک احترام است تا بیشتر شبیه به خداوند شود.

واقعیت این است که اگر بخواهند «عصمت اعظم» را به صورت بشر در بیاورند، به بهترین شکل در خواهند آورد که بهتر و زیباتر از این چهره در نظام هستی نباشد، لذا مشابه چهره جناب صدیقه طاهره سلام الله علیها در عالم هرگز زنی پیدا نمی شود، چه این که مشابه چهره ی پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین علی علیه السلام هرگز در عالم پیدا نمی شود.

حال که عصمت کبری الهی در حضرت صدیقه طاهره(س) تجلی کرده است، او آن چنان در حجاب قرار می گیرد که فقط امیرالمؤمنین علی علیه السلام لیاقت دیدار همچنین جمالی را داشته باشد… لذا اگر علی بن ابی طالب نبود، هرگز در عالم کفوی برای این بانو وجود نداشت…

  • منبع خبر : مژده خبر