مژده خبر- توسط یکی ازخیرین یک دستگاه تبلت به دانش آموز نیازمند هرسینی اهداشد.

ب؟ه گزارش مژده خبر به نقل ازاطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان هرسین، پیش از ظهر امروز تبلت تهیه شده توسط یکی از خیرین، جهت استفاده دانش آموز نیازمند توسط مدیر آموزش و پرورش شهرستان تحویل شد.

گفتنی است آموزش و پرورش شهرستان در راستای تامین نیاز دانش آموزان جهت اتصال به شبکه دانش آموزی شاد، از طرق مختلف سعی در جذب منابع نقدی و غیرنقدی جهت رفع این نیاز ها دارد که طی چندین مرحله به انجام رسیده و درحال پیگیری میباشد.

🖋روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان هرسین

  • منبع خبر : مژده خبر