مژده خبر- بارای نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از میان ۲۰ کاندیدا،محمدرشیدی نماینده مردم کرمانشاه به همراه مالک شریعتی نماینده مردم تهران،ری وشمیرانات به عنوان اعضای دیگر هیأت تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ما، با توجه به گزارش تخلفات صورت گرفته در بانک‌های خصوصی، مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی را کلید زد و این موضوع با ۱۸۵ رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید.

برای اجرای این مصوبه هیأتی ۱۵ نفره شامل ۱۳ نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی به همراه ۲ نفر از اعضای دیگر کمیسیون‌ها، جهت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی کشور انتخاب شدند.

احمد امیرآبادی، سید احسان خاندوزی، صمدالله محمدی، مجتبی توانگر، سید لفته احمدنژاد، سید غنی نظری، محسن علیزاده، انور حبیب‌زاده، سید کاظم موسوی، مسلم صالحی، غلامرضا مرحبا، شهباز حسن‌پور و مهدی طغیانی ۱۳ نفر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این هیأت هستند.

همچنین با رأی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس از میان ۲۰ کاندیدا، دکتر محمد رشیدی نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به همراه مالک شریعتی نماینده مردم شریف تهران، ری و شمیرانات به عنوان ۲ عضو دیگر این هیأت جهت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی انتخاب شدند.

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر