مژده خبر- یک روحانی کرمانشاهی وفعال در عرصه آموزش امر به معروف و نهی از منکر مسئولین ضمن امر به معروف حوزه علمیه به این نهاد پیشنهاد راه اندازی گروه جهادی امرونهی مسئولین را داد.

👆
به گزارش مژده خبر، در این پیام حجت الاسلام والمسلمین سید محمد مجتبی اجدادی روحانی فعال در عرصه آموزش امر به معروف و نهی از منکر مسئولین چنین آمده است: حدود۲۵۰هزارطلبه خانم وآقادر کشوروجوددارندوهرروزکلی منکرکوچک و بزرگ اعتقادی، اخلاقی ورفتاری مسئولین رامی بینند.همچنین خیلی معروفهای ترک‌شده آنهارا.پس چرا بی تفاوتند؟!مگردین فقط حجاب خانمهاست؟!مگرحوزه فقط مسئول مراقبت ازدین مردم است و نبایدازدین مسئولین حراست کند؟!مگر براساس روایات، دین مردم، زاییده دین مسئولین نیست؟آیا قیام امام حسین ع فقط برای امرونهی به مردم بود؟! یا اینکه مسئولین معصومندومردم پرازخطا؟! راستی ولایت فقیه می گوید:درحوزه ی امربه معروف و…مسئولین ازمردم جلوترند.آیا دین حوزه با دین ولی فقیه فرق دارد⁉️

  • نویسنده : حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد مجتبی اجدادی روحانی فعال در حوزه آموزش امر به معروف و نهی از منکر
  • منبع خبر : مژده خبر