مژده خبر- یادداشت ویژه امروز مژده خبر اختصاص به یادداشتی ویژه ی سالروز قیام ۱۵ خرداد باعنوان «امام احیاگر اسلام ناب » به قلم سرکار خانم فرشته شایگانی قانع کارشناس علوم سیاسی بافته است. و......


امروز پانزدهم خرداد ماه سالروز قیام آغازشکل گیری انقلاب اسلامی به رهبری مردی آزاده است که با تفکراتش انقلابی عظیم به پا کرد و با انقلاب از خواب را بر چشم همه قدرت های استعمارگر غربی و شرقی حرام نمود .
مردی که تفکراتش تمام ملت‌های آزاده را به حرکت و جنبش واداشت و در کالبد سرد آنان روحی تازه دمید تا علیه ظلم و بیداد قیام کنند و خود را از زیر یوغ ستمگران و استعمارگران دنیا را نجات دهند مردی که تفکراتش تا ابد برای تمام ملت‌های آزاده و مظلوم راهگشاست .
مردی بزرگ که خود را خدمتگزار واقعی مردم می‌دانست آنچنان متواضع که تخم نوجوونی نوجوانی سیزده ساله را رهبر خود نامید مردی که افتخارش بسیجی بودنش بود مردی که ساده زیستی از هیچ گاه و تمدن و تحت و تحت هیچ شرایطی تغییر نکرده مردی که توصیه به دولتمردان ساده زیستن و خدمتگزاری به مردم بود مردی که فقه همچون موم بوددر دستانش و در عرفان، ازعرفابود،ولی خود را نه عارف ونه فقیه بلکه «طلبه ای حقیر»نامید.!
مرادی که از سیاست صداقت ساخت و نشان داد که دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست مردی که یک ملت آماده جانفشانی در راه آرمان‌های بلند و اسلامی اش بود و با این حال می‌پسندید که خدمتگزار خطابش کنند نه رهبر!، مردی از سلاله ی پیغمبر خدا ص،از دیار آفتاب!باچهره ای که نورش الهی بودوکلامی که منشأ ش خدایی.
و اگر چه بیش از یک دهه است که ملت ما از وجود پر برکتش محروم است اما تفکراتش زنده است و تمام ملت ایران و آزادگان جهان به ویژه دولتمردان باید نصایح و وسایل هایش را آویزه گوش خود قرار دهند و اگر از خط و مرام امام دوری جویند قطعاً کشور عزیز ایران اسلامی آسیب خواهیم دید.

در آستانه انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری هستیم این که انشاالله همه کاندیداهای محترم که صلاحیت شان تایید شده اخلاق را سرلوحه خود قرار دهد و از وعده‌های ناشدنی پرهیز کنند .

  • نویسنده : فرشته شایگانی قانع
  • منبع خبر : مژده خبر