مژده خبر- یادداشت پیش رو به قلم مدیر روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌های بین المللی کرمانشاه است.

از یکسال و چند ماه از همه گیری ویروس کرونا در کشور و البته سراسر جهان می گذرد و در حال حاضر نیز قریب به یک ماه است کشور و البته استان کرمانشاه، در حال گذر از پیک چهارم آن می باشد. در این یک ماه اخیر که اغلب شهرهای مان با قرمز شدن وضعیت کرونایی شان در تعطیلات مشاغل گروه های دو تا چهار به سر می برند، بیش از هر مجموعه، نهاد و گروهی، این بازاریان و اصناف بوده اند که متحمل زیان و البته بخش عمده ای از آنها ورشکستگی شده اند، در چنین شرایطی، سونامی چک های برگشتی بازاریان اصلا دور از انتظار نیست. لذا کمترین انتظاری که از مسئولین امر می رود این است که نگاه حمایتی خود را از بازار و اصناف برندارند و حمایت خود را در عمل از این قشر زحمت کش و البته زیاندیده از کرونا نشان دهند. معافیت های مالیاتی، بخشودگی جرایم، تخفیف پرداخت عوارض و دارایی، تنفس برای بازپرداخت اقساط بانکی، امهال برخی وام ها، صدور مهلت چند ماهه برای وصول چک های برگشتی بازاریان و … از جمله مواردی است که دولت به راحتی می تواند با اجرای آنها حمایت عملی خود را از بازاریان و اصناف آسیب دیده از کرونا نشان دهد.

  • نویسنده : ✍️ بنفشه امامی نیا
  • منبع خبر : مژده خبر