مژده خبر-رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت:برای عبور از کشاورزی سمتی به سمت کشاورزی مدرن نیازمند ارتقاء دانش و انتقال یافته ها به مزارع کشاورزان هستیم و استودیو کشاورز زیر ساختی است که می تواند در دستیابی به این امر کمک کننده باشد.

به گزارش مژده خبر،نوربخش حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در آئین افتتاح استودیو کشاورز استان کرمانشاه که با حضور دکتر مویدی رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر حاتمی معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری کرمانشاه و مدیران ادارات تابعه و استاندارد در محل استودیو طی سخنانی بعداز افتتاح شبکه برکت سازمان گفت: برای عبور از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن نیازمند ارتقاء دانش و انتقال یافته ها به مزارع کشاورزان هستیم و استودیو کشاورز زیر ساختی است که می تواند در دستیابی به این امر کمک کننده باشد.

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر