مژده خبر- از پاک کردن تصاویر شهدا تا برداشتن آیات قرآن روی دیوار برخی اداره های کرمانشاه درپی بی خیالی مدیران استان موضوع این یادداشت است که.....

چند سال پیش دیوار ساختمان مدیریت یکی از بانکهای استان کرمانشاه ( واقع در چهار راه بسیج شهر کرمانشاه ) مزین به تصاویر چند شهید گرانقدر کرمانشاهی شد که فضای معنوی خاصی را ایجاد کرده بود.
اما مدتی پیش عکس این شهدا در کمال تعجب پاک شد.
این در حالیست که همه ما زندگی، امنیت و آسایش خود را مدیون خون پاک این شهدا هستیم.
بی شک مهمترین علت مشکلات پرشمار کنونی جامعه از مشکلات اقتصادی گرفته تا معضلات فرهنگی؛ دور شدن بسیاری از ما و بویژه برخی مسئولان از راه و اهداف شهدای گرانسنگ است.
تا پیش از این، بعضی عکس شهدا را می زدند و عکس شهدا عمل می کردند اما اکنون عکس شهدا را پاک و عکس آنها هم عمل می کنند.
آن سالها شهدا از همه چیزشان از جمله از جان شیرینشان بخاطر وطن و ارزشها گذشتند اما این سالها برخی مسئولان، همه چیز را برای خودشان می دانند و می خواهند و در این مسیر از هیچ چیز نمی گذرند و به روی خود نمی آورند که در این کشور برای هر پست مدیریت خون چند صد شهید به زمین ریخته شده است.
بهتر است بجای پاک کردن عکس شهدا، غبار غفلت از خدا و بی تفاوتی به وضعیت بسیار سخت زندگی مردم از قلب ها پاک شود.
شهدا نیازی به ما و این عکس ها ندارند و این ما هستیم که به آنها و یادمانهای آنان نیاز داریم تا شاید خدا و خلق خدا از یادمان نرود.
همچنین در این روزهای عجیب، تصاویر مربوط به آیات قرآن کریم از روی دیوارهای یکی دیگر از اداره های کل استان برداشته شده است.
انتظار می رود مسئولان و دستگاههای مربوطه در این زمینه پاسخگو دهند و بجای پاک کردن و برداشتن آیات الهی و تصاویر شهدا به توصیه های قرآن و وصیت شهدا در راستای خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان عمل کنند.

  • نویسنده : رسول مرادی کارشناس و فعال رسانه
  • منبع خبر : مژده خبر