مژده خبر-سردار آجرلو ازمدیران باسابقه و موفق فوتبال ایران طی انتقاداتی تندبه دولت گفت: آنها آخرین تیرخودرابه فوتبال کشورانداختندونباید توقع داشت که ورزش رادرست اداره کند.

به گزارش مژده خبر،سردارمصطفی آجرلو گفت: از دولتی که تورم در آن به ۵۰ درصد می رسد، چرا باید توقع داشت ورزش را درست اداره کند؟
وی افزود:مدیران و سیاسیون دولتی در پی تایید صلاحیت گرفتن برای یک نامزد و مهندسی مجمع بودند
قبل از برگزاری مجمع به یکى از مسئولان فدراسیون تذکر دادم چرا این گونه صریح از یک نامزد حمایت می کنید؟
عقب ماندگی فوتبال بخشی از نقشه وابسته ماندن به سیاسیون و بانیان دلار ۳۰ هزار تومانی است.
دوستانی که به خوبی در این ۸ سال ورزش کشور را آباد کردند اکنون آخرین تیر خود را به سوی فوتبال انداختند تا آن را هم مانند سایر بخش های تحت نظر دولت آباد کنند.

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر