مژده خبر- امروزه فرهنگ کپک زده ی غرب بوی تعفنش همه جارا گرفته و مرزهای انسانیت را با ورود به عصری نوین از جاهلیت مدرن مواجه ساخته است که ازدواج ۷۰انگلیسی بادرخت در غرب بریتانیا یکی ازاین نمونه‌های آن است.

هفتاد زن بریتانیایی با درختان ازدواج کردند تا از این طریق اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. شبکه BBC، خبری اعلام کرد که بنا بر آن گفته می شود، هفتاد زن در غرب بریتانیا با درختان ازدواج کردند. BBC اعلام کرد، بر اساس برنامه‌ریزی‌های شهرسازی قرار است در شهر پریستول ۱۶۶ واحد مسکونی به جای درختان ساخته شود.

سیوبهان کریس مؤسس حزب می گوید، این حرکت نمادین زنان، نشانه این است که درختان شریک مادام العمر زندگی آنان هستند. زنان در این جشن نمادین با توجه به فرهنگ‌های مختلف لباس‌های مختلفی به تن داشتند. رئیس شورای شهر پریستول بیان میکند که با توجه به درخواست ساخت واحدهای مسکونی نمی‌توان این جشن نمادین را به حالت تعلیق درآورد.

 

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر