مژده خبر-درراستای همدلی و تقویت جبهه ی رسانه‌ای استان پیش از ظهر امروز نشست صمیمی رییس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه بامدیرخانه مطبوعات استان برگزار شد.

به گزارش مژده خبر، نشست صمیمی مسؤول سازمان بسیج رسانه استان با مسؤول خانه ی مطبوعات پیش از ظهر امروز برگزار شد.

محمد هادی صحرایی هدف از این نشست را آشنایی با ظرفیتها و تعامل بیشتر با رویکرد جبهه سازی واحد در رسانه ها عنوان کرد و افزود: فعالیتهای رسانه ای در استان کرمانشاه با سابقه بیش از ۱۰۰ سال رسانه ی مکتوب هنوز به جایگاه مناسب و در شان نرسیده است.
وی ادامه داد: از برنامه های سازمان بسیج رسانه تشکیل یک جبهه واحد رسانه ای و تربیت نسل جدید با روحیه مطالبه گری همچنین نگاه و رویکرد تخصصی و حرفه ای به رسانه ها در احقاق وظیفه ی جریان سازیشان به کمک انجمن ها، نهادهای صنفی، خانه مطبوعات و خود رسانه ها می باشد.
وی احیای روحیه مطالبه گری و نقد پذیری را از جمله ملزومات اصحاب رسانه برشمرد و ادامه داد: منتقد خوب و آگاه فرستاده ی خداست و با رُک گویی و علم به موضوعات، مسائل را روشن، افراد را بینا و روحیه ها را صیقل میبخشد.

وحید نیشابوری مسول خانه مطبوعات نیز ضمن خیر مقدم و استقبال از رویکرد بسیج رسانه بر ضرورت تعامل بیشتر و اجرای برنامه های مشترک تاکید کرد.

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر