مژده خبر- رئیس کمیته امداد اسلام آباد غرب گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از۶۸۰فقره پرونده اشتغال  تشکیل که ۵۰۹طرح بااعتباری بالغ بر بیش از ۶۷میلیارد  تومان منجر به شغل شده است.

منصوری رئیس اداره کمیته امداد شهرستان اسلام آباد غرب  با اعلام خبر فوق عنوان کرد از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از۶۸۰فقره پرونده اشتغال  تشکیل که ۵۰۹طرح بااعتباری بالغ بر بیش از ۶۷میلیارد  تومان منجر به شغل شده است.
منصوری ضمن تقدیروتشکر  ازمدیرکل ،فرماندار ،کارگروه اشتغال وهمکاری صمیمانه وپر کار  کلیه بانکهای عامل اظهار داشت :بیش از ۱۵۰ پرونده در بانکهای عامل موجود که در مرحله انعقاد قرارداد وتعیین ضمانت هستند   انتظار است بانکهای عامل با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان سال اهتمام ویژه ای جهت پرداخت وجذب کلیه اعتبار ات اشتغال وخصوصا اشتغال مددجویان داشته باشند.
منصوری در ادامه گفت :عموم طرحهای اجرایی دامداری ؛صنفی وصنعتی،انرژی خورشیدی،مشاغل خانگی وشغلهای فنی بوده است.

  • نویسنده : علی رضا بابایی
  • منبع خبر : مژده خبر