مژده خبر- سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از انجام عملیات انفجار ترانشه سنگی محور پاوه به نوسود خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار مژده خبر، سید شهرام کهریزی گفت: به منظور حذف نقاط پرحادثه، افزایش ایمنی، سهولت تردد، دسترسی به پایانه مرزی شوشمی، رونق اقتصادی و گردشگری عملیات تعریض و بهسازی محور پاوه به نوسود با انجام انفجار ترانشه سنگی در کلیومتر ۱۹ انجام شد.

وی افزود: عملیات تثبیت و پایدار سازی ترانشه معکوس و ریزشی دوآب در محور پاوه به نوسود با اجرای عملیات حفاری و انفجار انجام شده است.

کهریزی درباره این عملیات گفت: ترانشه موسوم به نیم تونل در کیلومتر ۱۹ محور پاوه به نوسود در سه مقطع به طول ۱۵۰ متر با اجرای عملیات حفاری چاله‌ها به تعداد ۵۰ چاله و آتشباری و انفجار ایمن سازی شد.

وی عنوان کرد: ترانشه موسوم به نیم تونل داری شیب معکوس و ترک خوردگی سنگ‌های کوه بود که خطر ریزش آن به روی کاربران جاده‌ای بسیار جدی بود.

سید شهرام کهریزی در پایان افزود: شهرستان مرزی پاوه دارای ۶۲۰ کیلومتر راه دسترسی است که تمامی محور در میسر کوهستانی قرار دارد.