مژده خبر- مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه اعلام کرد: آذر ماه؛ آخرین فرصت پرداخت عوارض پروانه چرا است.

به گزارش خبرنگار مژده خبر، مهندس کولانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه اظهار کرد :
مرتعدارانی که پروانه‌های مرتعداری خود را در سال گذشته تمدید ننموده اند، فرصت دارند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ نسبت به تمدید پروانه مرتعداری خود اقدام نمایند.

مرتع داران و بهره برداران مجاز که تاکنون موفق به پرداخت حق و حقوق ناشی از تمدید سالانه پروانه چرای دام در سال های گذشته نشده اند، در صورت عدم احراز شرایط ابطال پروانه چرا، اجازه داده می شود نسبت به پرداخت بدهی خود به نرخ روز اقدام و متعاقب آن در اجرای بند ۲۰ فصل دوم شیوه نامه مربوطه، نسبت به تهیه و اجرای طرح مرتعداری اقدام کنند.

بر این اساس پس از پایان مهلت قانونی اعلام شده، با بهره بردارانی که نسبت به تمدید پروانه اقدام نکرده باشند، طبق شیوه نامه برخورد و ضمن ابطال پروانه چرا، مرتع بلامعارض اعلام می شود.

 

  • نویسنده : صمد جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر